Polityka prywatności

 

Polityka prywatności 10Leasing Sp. z o.o. Sp.Komandytowa

Obowiązuje od dnia 01 maja 2018

Cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę. Właścicielem serwisu www.wystawione.pl jest spółka AVA Broker LTD z siedzibą w Londynie (40 Tooting High Street, London, SW17 ORG), UTR - 2708017539 a Administratorem serwisu jest 10Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawa. Zbieramy i przetwarzamy wszelkie Twoje dane osobowe które u nas podajesz .

Dokument ten określa zasady oraz cele przetwarzania Twoich danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

DEFINICJE:

10Leasing - 10Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawa, adres: Sokołowska 13/7, 01-142 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000676307 , numer NIP 5252709404 , numer REGON: 367089062.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez administratora 10Leasing pod aktualnym adresem www.Wystawione.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu www.wystawione.pl

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora Serwisu, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.wystawione.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.

Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu www.wystawione.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie WYSTAWIONE.pl, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora serwisu. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

1. Korzystanie z Serwisu:

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Profilu w Serwisie), 10Leasing przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

a) analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes serwisu www.Wystawione.pl polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;

b) wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;

c) marketingowych 10Leasing oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem Ci reklamy behawioralnej – by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz o ofertach naszych partnerów biznesowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji B.MARKETIG poniżej.

2. Rejestracja w Serwisie:

Gdy zdecydujesz się na rejestrację w Serwisie www.wystawione.pl musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu (imię i nazwisko, adres e-mail , telefon oraz dane podmiotu który reprezentujesz takie jak nazwa firmy adres i NIP). Dane Osobowe, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:

a) w celu świadczenia Ci usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia Profilu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

b) w celach analitycznych i statystycznych – by 10Leasing mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Ponownie podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes 10Leasing. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Serwisie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 10Leasing polegający na ochronie swoich praw;

d) w celach marketingowych 10Leasing oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji B.MARKETING.

Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji .

3. Formularze kontaktowe:

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Obsługa Użytkownika :

Administrator Serwisu w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Administrator Serwisu jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane następujących celach:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 10Leasing polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.

c) zapewniania obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

d) dostosowywania Oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;

e) monitorowania aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. poprzez wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;

f) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

Administrator Serwisu jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych i w ramach otrzymanych zgód od Użytkownika.

5. Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych:

10Leasing przetwarza Twoje Dane Osobowe także po to, by realizować działania mające na celu dostosowywanie treści do Twoich potrzeb. Działania te mogą polegać na:

dostarczaniu treści na podstawie danych umieszczonych przez Ciebie na Profilu; dostarczaniu treści na podstawie analizy Twoich zachowań w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes polegający na rekomendowaniu ofert dostosowany do Twoich preferencji i aktywności.

B. MARKETING

10Leasing przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

a) wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);

b) wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);

c) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa newslettera);

W celu realizowania działań marketingowych 10Leasing w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych 10Leasing dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

1. Reklama kontekstowa:

10Leasing przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu 10Leasing.

2. Reklama behawioralna:

Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3. Newsletter:

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, 10Leasing świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

b) w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes 10Leasing w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 10Leasing polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes 10Leasing.

4. Marketing bezpośredni:

Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez 10Leasing do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

5. Gry, reklama i promocje:

Administrator Serwisu w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w szczególności również, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Administrator Serwisu w ramach Serwisu www.wystawione.pl ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.

C. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

10Leasing przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności 10Leasing oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes 10Leasing polegający na promowaniu własnej marki.

 D. COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

1. Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym 10Leasing oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne (patrz zaufani partnerzy) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash) na czas trwania sesji;

trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

2. Cookies „marketingowe”

10Leasing oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu 10Leasing oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

E. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla 10Leasing oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla 10Leasing

W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych 10Leasing takim jak:

a) firmy badawcze,

b) kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),

c) agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych, co zostało szczegółowo opisane w trzech poprzednich rozdziałach),

d) podmiotom powiązanym z 10Leasing, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej

e) podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,

f) dostawcom świadczącym usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych,

g) dostawcy klienta pocztowego,

h) podmiotom świadczącym usług analizy i przygotowania statystyk Serwisu (co zostało opisane powyżej w poprzednim rozdziale).

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych,

zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Będziemy informować Cię o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

F. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Przysługują Ci następujące prawa:

a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

b) usunięcia,

c) ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres kontakt@wystawione.pl. W przypadku danych, które podałeś dobrowolnie, uzupełniając swój Profil, możesz je w każdej chwili usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują.

2. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

G. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

H. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

I. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest 10Leasing Sp. z.o.o. Sp. Komandytowa

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności Serwisu należy kierować na adres: kontakt[małpa]wystawione.pl

J. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.