Oferta leasingowa dla firm

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • Obniżenie kosztów podatkowych – rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu, a więc zmniejsza podstawę opodatkowania.
 • Poprawa przepływów pieniężnych – przedsiębiorca nie angażuje swoich zasobów finansowych w celu nabycia środków trwałych inwestycyjnych, a wolne środki może wykorzystać np. do obrotu.
 • Elastyczność przy spłacie leasingu – warunki płatności rat leasingowych w zależności do profilu działalności firmy mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy.
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych produktów dodatkowych: ubezpieczenia, obsługa flot samochodowych, karty paliwowe itp.
 • Przy standardowych przedmiotach leasingu możliwość stosowania procedur uproszczonych, minimalizujących formalności.
       

Dodatkowe korzyści:

 • Szybka decyzja o finansowaniu inwestycji,
 • Niższe wymogi dokumentowe niż przy zastosowaniu alternatywnych źródeł finansowania,
 • Ograniczona ilość zabezpieczeń,
 • Niski wkład własny,
 • Poprawa płynności przedsiębiorstwa (leasing zwrotny),
 • Przy typowych przedmiotach uproszczenia proceduralne.

 

Zapytaj o leasing i finansowanie